Roboti do škol

V pondělí 9.12. a v úterý 10.12. daroval spolek VIM.Perk na základní školy ve Vimperku celkem 20 programovatelných robotů EDISON.


Žáci naprogramovali své roboty tak, aby mohli po přečtení zadaného čárového kódu jet sami v ohraničeném prostoru. Edisona je možné vyslat rovně a on se před každou překážkou pootočí, až objede celý pokoj. Roboti umí jezdit také po černé čáře, vyhýbat se překážkám, reagovat na tlesknutí a mnoho dalšího.Přehledné řazení všech součástí programu umožňuje názorně a jasně vidět, co se za jakých podmínek stane. To, že roboti umí i „SUMO zápas“, kdy se aktivně vyhledávají a protivníka se snaží vytlačit z ringu,si budou moci žáci ZŠ TGM a ZŠ Smetanovazkoušet při hodinách informatiky.


„Silné základy v oblasti kódování a technologie budou mít zásadní význam pro budoucí úspěch. Programovatelní roboti, jako je Edison, posilují v dětech technické dovednosti, které jim otevírají budoucnost“, řekl Petr Samek, předseda spolku VIM.Perk. Hra s robotem učí porozumění a vztahu k novým technologiím, praktické využití matematiky a fyziky, podporuje prostorové vnímání, algoritmické myšlení a základy programování. Cílem spolku je rozvoj tvořivého myšlení, prezentace své práce při společném projektu a podpora kritického myšlenídětí.V následujících letech, plánuje spolek programovatelné roboty distribuovat i do dalších škol v okolí Vimperka.