Hodina kódu na základních školách

Hodina kódu je celosvětová akce zaměřená na podporu výuky informatiky. Jedná se o workshop určený pro žáky 2. stupně základních škol, s cílem přiblížit jim základy programování.
Hodinu vedla zkušená lektorka, která děti zábavnou a kreativní formou seznámila se základními principy programování.Žáci 7 základních škol z Vimperka a okolí naprogramovali vlastní variantu hry Flappy bird, kterou následně mohli sdílet se svými kamarády prostřednictvím sociálních sítí.
Projektu se zúčastnilo celkem 171 dětí ze 7. až 9. tříd. „Jedná se o druhý ročník této akce, která měla v loňském roce velký úspěch“, uvedl Petr Samek, předseda spolku VIM.Perk, jenž projekt realizuje. Hodina kódu byla i letos velmi pozitivně hodnocena nejen žáky, ale také pedagogy, kteří zde získali další podněty pro výuku programování v hodinách informatiky.Projekt byl ve spolupráci s MAS Šumavsko podpořen z dotačního programu OPVVV.
Na Hodinu kódu v lednu 2020 naváže kroužek Mladý programátor, který realizuje VIM.Perk ve spolupráci s Vimperským gymnáziem.

Hodina kódu na ZŠ Čkyně