Mladý programátor již odstartoval

Leden 2020 zahájilo Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk ve spolupráci se spolkem VIM.Perk  kroužkem programování. Mladého programátora navštěvují žáci osmiletého gymnázia a základních škol na Vimpersku.

„Zájem předčil naše očekávání“, uvedl Petr Ulč, zástupce spolku VIM.Perk. 13 chlapců a 2 dívky se zaujetím odkrývají taje programování, s nimiž je seznamuje Mgr. Jindřich Turek. Jeho pravou rukou je žák vimperského Gymnázia Jakub Vonášek, který při výuce pomáhá zkušenějším žákům.

Účastníci se seznámí nejen se základy algoritmů, využívání podmínek a cyklů, ale i řadou dalšího. Získané dovednosti a znalosti pak mladí programátoři využijí k vytvoření jednoduchých 2D her. Kroužek je podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje a MAS Šumavsko.

“Nejen absolventi kroužku, ale samozřejmě všichni milovníci programování a práce s virtuální realitou mohou informatiku studovat přímo na naší škole”, řekl Jan Heřta, ředitel Gymnázia Vimperk. V letošním roce Vimperské Gymnázium otevírá nový studijní obor Informační technologie