Spolek VIM.Perk podpořil žáky ze sociálně slabých rodin

Spolek VIM.Perk za finanční podpory Energie AG Teplo Vimperk finančně podpořil rodiny, které se potýkají s nedostatkem vybavení při on-line výuce. Spolek pořídil celkem 10 kusů tabletů, které byly předány do rodin, aby se žáci i ze sociálně slabších rodin mohli účastnit distanční výuky.