Hodiny kódu

Hodina kódu je celosvětová akce zaměřená na podporu výuky programování (https://hourofcode.com/cz). Jedná se o workshop určený pro žáky 2. stupně (7. – 9. třída) základních škol, který je úvodem do informatiky s cílem přiblížit žákům základy programování.

Hodinu vede zkušený lektor, který děti zábavnou a kreativní formou seznámí se základními principy programování. Jedná se již o druhý ročník této akce, která měla v loňském roce velký úspěch. Na tento projekt v lednu 2020 naváže kroužek Mladý programátor, který realizuje VIM.Perk ve spolupráci s Vimperským gymnáziem. Projekt Hodina kódu je ve spolupráci s MAS Šumavsko podpořen z dotačního programu OPVVV.

V rámci Hodiny kódu je jako nadstavba pro ZŠ Smetanova a ZŠ TGM připraveno vždy 10 robotů Edison, které si děti naprogramují. V následujících ročnících budou tyto roboty dostávat další školy z regionu, které se Hodin kódu budou účastnit.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg