Kroužek programování

Ve spolupráci s Všeobecným a sportovním gymnáziem ve Vimperku připravujeme od ledna 2020 nový kroužek pro mládež ve Vimperku a okolí. Kroužek bude zaměřen na seznamování dětí s různými oblastmi v rámci informačních technologií. Budou se učit základy programování: orientace ve výukovém programovacím prostředí (Scratch),  základy algoritmů, Využívání podmínek a cyklů, zvládnutí použití proměnné, kreslení geometrických obrazců pomocí programování, aplikace získaných znalostí k vytvoření jednoduchých 2D her.

Kroužek je určen pro žáky 6. – 9.tříd. Bude probíhat v úterý 15:00 – 16:30 v počítačové učebně Gymnázia.

V případě, že byste měli zájem přihlásit své děti do tohoto kroužku, nezávazně nás prosím kontaktujte:  

jitka.schneiderova@vimdotperk.cz