Mladý koumák

Elektrotechnický kroužek ve spolupráci SŠ Nerudova, Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. a DDM Vimperk

Měj náskok, rozuměj elektru. Elektronika je všude kolem nás. V mobilních telefonech, počítačích, v automobilech, ale i v osvětlení nebo v regulaci topení v domě. Bez elektrických

zařízení se v dnešní době neobejdeme. Poznej jak fungují a objevuj s námi základní fyzikální zákony.

Naučíš se pracovat s běžným nářadím, seznámíš se s elektronickými součástkami a jejich funkcí, sestavíš si vlastní elektro výrobky, užiješ si spoustu zábavy se stavebnicí Boffin a podíváš se do plzeňského science centra Techmanie.

Cílem kroužku je zábavnou formou dětem přiblížit svět techniky, rozvíjet jejich tvořivost, technické myšlení a dovednosti a motivovat je k hlubšímu studiu odborných předmětů.

  • Věkové skupiny 6−9 a 10−15 let
  • Spolupráce dětí ve skupinách
  • Práce ve speciálně vybavené učebně
  • Vedení odborným lektorem práce s bezpečným napětím stavebnice
  • Návštěva plzeňského centra Techmanie
  • Boffin – eletro stavebnice
  • 1x týdně 1,5 hodiny

KDE: budova Domova mládeže SŠ Nerudova, Nerudova 267